SbuNoah – Ithemba NguJesu mp3

Download mp3

Play Audio

Ithemba NguJesu Lyrics – SbuNoah

Sibambelel’ ethembeni
(We holding on to hope)
Ithemba nguy’ uJesu
(Our hope is Jesus)
Kuyodlula konk’ osuphakeme ngakho
(All that has elevated you will pass)
‘bumnandi bomhlaba
(the joys of this world)
Nay’ imfuy’ engemiyo
(And the uncertain inheritance)
Thina sinethemba
(We have hope)
Ithemba nguy’ uJesu
(Our hope is Jesus)
Siyathokoz’ ethembeni
(We are happy in hope)
Ithemba nguy’ uJesu
(Our hope is Jesus)
Ayaphel’ amathemb’ ashabalal’ ebhekiwe
(All other hopes will vanish before your eyes)
Nonkulunkulu bayozela balale
(And your gods will slumber and sleep)
Thina sinethemba
(We have hope)
Ithemba nguy’ uJesu
(Our hope is Jesus)

SbuNoah – Ithemba NguJesu mp3

SbuNoah Songs

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *