SbuNoah -Sewakhile mp3

Download mp3

Play Audio

Sewakhile Lyrics – SbuNoah

Ngithi sewakhile enhlizweni umhlobo wam
Ngithi nguy’omkhulu ezihlotsheni umhlobo wam

Ngithi ngoba nguye
Ngoba nguye owangimela
La ngilahlwe okwempela
Ngal’uthando wangifela umhlobo wam

Ngithi ngoba nguye
Ngoba nguye owangimela
La ngilahlwe okwempela
Ngal’uthando wangifela umhlobo wam

Hallelujah
Yena uyathwala mthwalo wami, umhlobo wam’

Yena uthi wongithwala nami ke
Uthi wongithwala nami umhlobo wam
Yena uthi wongithwala nami ke
Uthi wongithwala nami umhlobo wam

Sithi wayehlatshwa yena
Wayehlatshwa njengemvana
Az’angenz’owakh’umtwana

Sithi yek’inhlanhla yokwazana
Yek’inhlanhla yokwazana
Nomhlobo wam

Sithi wayehlatshwa yena
Wayehlatshwa njengemvana
Az’angenz’owakh’umtwana

Sithi yek’inhlanhla yokwazana
Yek’inhlanhla yokwazana
Nomhlobo wam

Sithi yek’inhlanhla yokwazana
Nomhlobo wam

Sithi yek’inhlanhla yokwazana nawe
Yek’inhlanhla yokwazana
Nomhlobo wam

Sithi yek’inhlanhla yokwazana nawe
Thina siyazana nawe
Somandla siyazana nawe
Yingakho singashukumi

Ngakho ngithi yek’inhlanhla yokwazana
Imizi yethu iyazana nawe
Izingane zethu ziyazana nawe

Ngakho ngithi yek’inhlanhla yokwazana
Imisebenzi yethu iyazana nawe
Amadolo ethu ayazana nawe

Ngakho ngithi yek’inhlanhla yokwazana nawe
Imicabango yethu iyazana nawe
Izifiso zethu ziyazana nawe, Hallelujah

Ngakho ngithi yek’inhlanhla yokwazana nawe
Intlantla yokwazana nawe
Yebo yokwazana nawe

Ngakho ngithi yek’inhlanhla yokwazana nawe
Yek’inhlanhla yokwazana
Nomhlobo wam

SbuNoah -Sewakhile mp3

SbuNoah Songs

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *