Joyous Celebration – Isango Ngu Jesu mp3

Download mp3

Play Audio

Isango Ngu Jesu Lyrics -Joyous Celebration

Nawe ungeza ekhayalami
Uziphumulele
Nawe ungeza ekhayalami
Uziphumulele

Nawe ungeza ekhayalami
Uziphumulele
Nawe ungeza ekhayalami
Uziphumulele
Nawe ungeza

Nawe ungeza
(Ekhayalami) ekhayalami
(Siyaphumula) uziphumulele
(Nawe, nawe, nawe ungeza kuBaba)
Nawe ungeza (umlondolozi wami)
Ekhayalami (umenyiwe)
Uziphumulele (uziphumulele)
(Uthi, “Wozani kimi nina nonke en’khatheleyo”)

Nawe ungeza (woza nawe mawusindwa)
Ekhayalami
(Yena Jesu, uzok’phumuza) uziphumulele (yebo)
(Ekhaya likaBaba kunezindl’ eziningi)
Nawe ungeza (ushonjal’ umphostol’, uJohane)
Ekhayalami (nawe, woza)
Uziphumulele

Lalela ngoba
Isango lakhona lisavulekile
Ngikhuluma ngesang’ elinguJesu
Oh yebo, isango lasekhaya lisavulekile
Yebo, isango nguye uJesu
Yeb’, isango lakhona

Isango lakhona (nguJes’ osindisayo)
Lisavulekile (uthi vul’ umlomo wakho)
Isango nguJesu (ukholwe ngenhliziyo ukhuthi uyiNkosi)
(Yeb’, isango lasekhaya)
Isango lakhona (uJes’ uyen’ indlela)
Lisavulekile (uJes’ uyen’ ukuphila)
Isango nguJesu (nguyen’ iqiniso)
(Uth’ akhekh’ oza kuBaba engadlulanga kuye)

Isango lakhona (uyameny’wa nawe)
Lisavulekile (nguJesu kuphela)
Isango nguJesu
(Ilana lelowundlu elahlatshw’ ohlangothini)
Isango lakhona (ngenxa yami, nawe)
Lisavulekile (woza, uyameny’wa)
Isango nguJesu (yebo)
(Waleng’ eKalvari, wafel’ izono zakho, woza)

Isango lakhona
(Lisavulekile) lisavulekile
(Nguy’ uJesu) isango nguJesu (yebo)
(Thina sasimel’ ukufa kekh’ uJesu)
Isango lakhona (wanikela ngokuphila kwake)
Lisavulekile (waba imvana yokwen’ umhlatshelo)
Isango nguJesu (yebo)
(Nawe ungeza kuJesu)

Nawe ungeza ekhayalami
Uziphumulele
(Woza nawe, woza kuJesu)
Nawe ungeza ekhayalami
Uziphumulele
(Woza nawe, woza kuJesu)

Nawe ungeza (woza kuJesu)
Ekhayalami (there’s power to Him)
Uziphumulele (in the name of Jesus, woza)
(Woza nawe, woza kuJesu)
Nawe ungeza (woza nawe)
Ekhayalami (siyaphumula)
Uziphumulele

Nawe ungeza (woza kuJesu)
Ekhayalami (come running to the Lord of grace)
Uziphumulele (come to Jesus, woza)
(Woza nawe, woza kuJesu)
Nawe ungeza (ekhayalami)
Ekhayalami (uyameny’wa)
Uziphumulele (uyameny’wa, uyameny’wa)

Uziphumulele
Nawe ungeza ekhayalami
Uziphumulele
Nawe ungeza ekhayalami
Uziphumulele

Joyous Celebration – Isango Ngu Jesu mp3

Zimbabwe Gospel Songs

Joyous Celebration Songs

 1. Abazohamba 
 2. Akasoze
 3. Alikho Ijama Medley
 4. All Powerful 
 5. Amen 
 6. Angeke Ngisuke 
 7. Asikho Isikhali 
 8. Bawo Ndixolele 
 9. Bhekani Ujehova
 10. Big God
 11. Cela 
 12. Clap Your Hands
 13.  Days Of Elijah 
 14. Ehle
 15. Eloyi 
 16. Forever Yours
 17. Give You All The Glory 
 18. God Alone 
 19.  Great Is The Lord 
 20. Hakuna Zvinorema
 21. Hallelujah Nkateko 
 22.  Hay Inyweba 
 23.  Healer
 24. Hi Hanya Mahala 
 25. Holy The Angels Bow 
 26. I Am The Winner 
 27.  I Beat Medley 
 28. Ikhon’Indawo 
 29.  I’m Yours 
 30.  In The Shadow 
 31. Ingumlilo
 32. I Press
 33. Isango Ngu Jesu 
 34. I Sing To Worship
 35. Itshokwadi 
 36.  I Will Praise Him 
 37. Iyo Calvary 
 38.  Jesus Paid It All 
 39.  Keep The Faith 
 40. Kuligugu Kimi 
 41. Legodimong
 42. Lekker Smakie 
 43.  Lona Baratang 
 44. Lord I Can Feel 
 45. Love Like Jesus 
 46. Mayenzeke 
 47.  Maye Umphefumlo 
 48. Mnini Mandla Onke 
 49. Modimo A Le Teng 
 50.  Modimo Ke Lerato
 51. Mvelinqangi 
 52. My Deliverer
 53. My God Is Good 
 54. My Help
 55. My Soul Says Yes 
 56. Na Ma Ta 
 57. Namhla Nkosi 
 58. Ndenzel’ Uncendo Hymn 377
 59. Ndoyeda 
 60. Ngena Nawe 
 61. Ngigcine
 62.  Ngijulise
 63. Ngiphete Ungqo
 64. Ngiyanikela 
 65. Ngiyavuma
 66. Ngizolibonga
 67. Ngobekezela 
 68. Noya Na
 69. Old School Medley 
 70. Olefika
 71. Olonga Motema Nanga 
 72.  Opening Song
 73. Oska Ntsheba Wa Nnyetsa 
 74. Overflow 
 75. Phindukhulume
 76.  Praise Medley 
 77. Reneilwe Matla
 78. Retlathaba
 79. Rise Up
 80. Sengiyacela
 81. Sibabaza Wena
 82. Sibonile Amandla Akho
 83. Simakade
 84. Sohlabelela
 85. Sofana Naye
 86. Solid Rock 
 87. Tambira Jehova 
 88. The Victory Song
 89. Thank You Lord 
 90.  Thatha Konke 
 91. Tshala
 92.  UJesu Uyanginakekela 
 93. Umbhedesho
 94. Umoya Kulendawo 
 95. Wachithigazi 
 96. Wakhazimula
 97. Wasara Wasara 
 98. We Bengcwele 
 99. Wenzile
 100. We Win
 101. Who Am I 
 102. Work Of Blood 
 103. Yesu Wena Ungumhlobo 
 104.  You Sent Your Word
 105.  Zulu Worship 
 106. Zvamaronga

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *