Dr Tumi – Akekho Give Thanks mp3

Download mp3

Play Audio

Akekho Lyrics – Dr Tumi

Unothando
(Unomusa)
Unomusa
Uyalalela
Aphendule
Uyangithanda
Uyangivikela
Uyangihola
Endleleni
(Angikaze ngi) Angikaze ngi-mbone
(Bon’ofana naye)Onje’ngawe
Nkosi yam (Nkosi yam)
(Angikaze ngii)Angikaze ngi-mbone
O onje’ngawe (onje’ngawe)
Nkosi yam

Ngiphepile
Ngisindile
Ekufeni
Ngenxa yakho
Manje ngiya kholwa
Ukuthi wangifela
Esiphambanweni

Ngiyabonga

Ah
Angikaze ngim-bone
Onje’ngawe
Nkosi yam
Angikaze ngi-mbone

O onje’ngawe
Nkosi yam

Wethembekile
Awu chinchi
Wena ulungile

Awu fane nabantu
Mananjalo
Nkosi yezulu

Akekho
Akekho
Akekho’njengawe
Angimbonanga
Angimbonanga
Akhekonje’ngawe
(Akekho) Akekho
Akekho

Akekho’njengawe
Angimbonanga
Angimbonanga
Akekho’njengawe

Wethembekile

Awu chinchi
Wena ulungile
Awu fane nabantu
Mananjalo
Nkosi yezulu

Angikaze ngi-mbone
Onje’ngawe
Nkosi yam
Angikaze ngi-mbone
Onje’ngawe
Nkosi yam
Angikaze ngi-mbone
Onje’ngawe
Nkosi yam
Angikaze ngi-mbone
Onje’ngawe
Nkosi ya-aaa-aaam

Dr Tumi – Akekho Give Thanks mp3

Dr. Tumi Songs

 1.  Akekho Give Thanks
 2. Angesabi Lutho
 3. Calling You Jesus
 4. Crushing In You
 5. Everything 
 6. Forgiven 
 7. Grateful Heart
 8. Heart Of A King
 9. Holy 
 10. I Am Free
 11.  I Keep Winning
 12. I Love It Here \
 13. I Love You Jesus
 14. I Love You Lord
 15. I’m Loved By God
 16.  It’s All Becsuse Of Jesus
 17. Jesus Lives
 18. Jesus You Are My Life
 19. Konyana 
 20. Lifted
 21. Like Oil
 22. Love And Grace
 23.  Love On The Cross
 24. My Loving Father
 25. My Rest
 26.  No Other God
 27. None Like You
 28. Nothing Without You
 29. Only You
 30. Overflow
 31.  Raging Fire
 32. Seated On The Throne
 33. So I Run
 34. Speak A Word
 35. Someone Like Me
 36. The Blood Song
 37.  The Fourth Man
 38. The Great Shepherd
 39. The Jesus Song
 40. There’s No Other God
 41. Trust And Obey
 42.  Udumo 
 43. Under The Blood
 44. Umalusi 
 45. Wafika
 46. We Love You Lord
 47. You Are Here
 48. You Deserve It
 49. You Fight For Me
 50. You Make Us Whole
 51. Your Name

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *