SbuNoah – Medley Ka Ma mp3

Download mp3

Play Audio

Medley Ka Ma Lyrics – SbuNoah

Lapho izivunguvungu, zifis’impilo yami
Nobubi budlangile, umlingi esenqoba

Ungikhumbule Nkosi yam’ ×5
Ungikhumbule Nkosi yam” ×5

Mangisondele Nkosi kuwe manje ×2
Noma ngiqhutshwa zinhlupheko Nkosis
Ngiyasondela Nkosi kuwe manje.
Njalo ngovuma, ngiphinde ngithi nje
Ungisondeze Nkosi kuwe manje
Kuyizithunywa zokungisiza nje
Ngiyasondela Nkosi kuwe manje

Mina ngingumntwana kodwa sengizwile
Ngaye uJehova yen’osenzileyo
Futhi ngitsheliwe ngabafundisayo
Ngaye uMsindisi yen’osenzileyo
[Nkosi ngibusise, ngobusiso lwakho
Ngihambise kahle endleleni yami] ×5

SbuNoah – Medley Ka Ma mp3

SbuNoah Songs

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *